مرکز هوشمندسازی درنظر دارد از اساتید، همکاران و دانشجویانی که در سامانه های آموزش الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان و شبکه اجتماعی یادگیری معلمان (شمیم) فعالیت مستمر داشته اند در همایش یادگیری نوین در تاریخ 6 اسفند 96 در ستاد مرکزی دانشگاه فرهنگیان تقدیر به عمل آورد.
فعالان شبکه اجتماعی شمیم در دوره افتتاح آزمایشی :
1  سید رضا حسینی  (استان کردستان)
2  عبدالسعید محمدشفیعی  (استان تهران)
3  مریم ابراهیم پور  (استان تهران)
4  احمدرضا اقتصادی رودی  (استان خراسان رضوی)
مرکز هوشمندسازی به منظور غنی‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی محتوای دیجیتالی دانشگاه و افزایش مشارکت دانشجویان و اساتید در امر تولید محتوای الکترونیکی در نظر دارد در ش‍‍بکه اجتماعی م‍‍جازی ی‍‍ادگیری م‍‍علمان (شمیم)، کمپینی با عنوان "فیلم­های کوتاه تجارب کارورزی" ، ایجاد نماید.
به همین منظور گروهی با همین عنوان در شبکه شمیم ایجاد شده است تا تمامی دانشجو معلمان با عضویت در آن گروه، تجارب خود را در قالب فیلم‌های کوتاه (حداکثر 5 دقیقه‌ای) در دوره کارورزی ارائه و بارگذاری نمایند.
مرکز هوشمندسازی، به فعالان این کمپین و همچنین آثار تولید محتوای برتر، جوایزی به رسم تقدیر اهدا خواهد کرد.
شبکه اجتماعی شمیم
Copyright © 2018