برای دیدن نماهنگ معرفی شبکه اجتماعی شمیم دانشگاه فرهنگیان روی دکمه زیر کلیک کنید
مرکز هوشمندسازی درنظر دارد از اساتید، همکاران و دانشجویانی که در سامانه های آموزش الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان و شبکه اجتماعی یادگیری معلمان (شمیم) فعالیت مستمر داشته اند در همایش یادگیری نوین در تاریخ 6 اسفند 96 در ستاد مرکزی دانشگاه فرهنگیان تقدیر به عمل آورد.
فعالان شبکه اجتماعی شمیم در دوره افتتاح آزمایشی :
1  سید رضا حسینی  (استان کردستان)
2  عبدالسعید محمدشفیعی  (استان تهران)
3  مریم ابراهیم پور  (استان تهران)
4  احمدرضا اقتصادی رودی  (استان خراسان رضوی)
شبکه اجتماعی شمیم
Copyright © 2019