برای دیدن نماهنگ معرفی شبکه اجتماعی شمیم دانشگاه فرهنگیان روی دکمه زیر کلیک کنید

دستورالعمل اجرایی شبکه اجتماعی دانشگاه فرهنگیان در سال 1398 

در راستای انجام اقدام اساسی "افزایش اثربخشی یادگیری در محیطهای مجازی تعاملی" در برنامه عملیاتی مصوبِ مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان در سال 1398، دستورالعمل اجرایی شبکه اجتماعی مجازی یادگیری معلمان (شمیم ) در تاریخ  5 خردادماه 1398 از جانب رئیس دانشگاه فرهنگیان جناب آقای دکتر خنیفر به تمامی مراکز و پردیسهای مدیریت استانی در سراسر کشور ابلاغ گردید.

 به موجب رعایت مفاد دستورالعمل و الزام بر اجرایی شدن آن در تمامی استانها، جلسات مجازی در تمامی استانها بر بستر ویدئو کنفرانس و با حضور همه ذینفعان دانشگاه طبق جدول دستور جلسات در دستورالعمل فوق برگزار می گردد.

نام کاربری دانشجویان: کدملی و کلمه عبور: شماره دانشجویی

نام کاربری اساتید: کدملی و کلمه عبور: کد مدرسی

شبکه اجتماعی شمیم
Copyright © 2020